Kozyatağı Mahallesi Muhtarlığı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

* Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi nedir?

Bu sistem Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bireylerin T.C. kimlik numaraları ve adresleriyle bir merkezden kayıt altına alınmasıdır.


* Sistemde kayıtlı olmak zorunlu mu?

Evet. Tüm vatandaşların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olmaları zorunludur. Adres değişikliğiyle ilgili olarak 20 gün içerisinde bildirimde bulunmayanlara veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara para cezası uygulanmaktadır.


* Bahsi geçen para cezasının uygulanması için taşındığımızın üstünden 20 gün geçtiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu nasıl anlaşılmaktadır?

Sizin çıktığınız eve taşınan kişiler kayıt olduğunda sistem sizi açığa atmakta ve böylece 20 günlük süre başlamaktadır. Kaydın açığa alınmasından itibaren 20 gün içinde nüfus müdürlüğüne başvurarak kayıt olan vatandaşlar için ceza söz konusu değildir. Ancak bu bildirim yapılmadığı  takdirde ceza ile karşı karşıya kalınacaktır.
Adres beyanın gerçeğe uygun olup olmadığı ise nüfus müdürlüğünün emniyet müdürlüklerinden o adresle ilgili olarak isteyeceği inceleme ile ortaya çıkmaktadır.* Oturduğumuz adresten taşındığımızda ne yapmalıyız?

Adres değişikliğini 20 gün içerisinde ilgili nüfus müdürlüğüne beyan ederek adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresinizi değiştirmeniz ve nüfus müdürlüğünden aldığınız belge ve nüfus cüzdanları ile muhtarlığa gelmeniz gerekmektedir.


* Aynı mahalle içinde taşınmış olsak, yani bağlı olduğumuz muhtarlık değişmese de nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunmalı mıyız?

Evet. Aynı mahellede başka bir adrese hatta aynı apartmanda başka bir daireye bile taşınsanız 20 gün içerisinde nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunmalısınız.


* Nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunurken hangi belgeler gerekmektedir?

Nüfus müdürlüğü sizi yeni adresinize kaydederek bir önceki oturan kişi ya da kişileri o kayıttan çıkarmak için, o adreste adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz ya da sabit telefon faturası veya bu aboneliklerden birisinin sözleşmesini talep etmektedir. Bu fatura veya abonelik sözleşmesinin 20 günden eski olmaması gerekmektedir. Eğer kayıt yaptıracağınız daire boş görünüyorsa yani sizden önce oturan kişiler yeni adreslerine kayıt yaptırmışlarsa sadece sözlü beyanınızla da sisteme kayıt olunabilmektedir. Ama sizden önce oturan kişinin adres değişikliğini bildirip bildirmediğini kesin olarak bilemeyeceğiniz için, bizim önerimiz fatura ya da abonelik sözleşmenizi yanınızda bulundurmanızdır.


* Boş bir daireye değil de bir yakınımızın yanına taşındığımızda nasıl kayıt yaptırabiliriz?

Bu durumda nüfus müdürlüğüne taşındığınız adreste kayıtlı olan kişiyle birlikte gitmeniz gerekmektedir. Nüfus müdürlüğü bu durumda Adnks'de o adreste kayıtlı olan kişinin, sizin o kişinin yanına kayıt edilmenizi kabul ettiğine dair beyanını istemektedir.


* 18 yaşından küçük birisinin tek başına ya da velisi dışında bir yakınıyla birlikte sisteme kayıt olması mümkün mü?

Hayır. 18 yaşını doldurmamış kişiler ancak anne ya da babaları ile birlikte kayıt olabilmektedir. Örneğin bir yakınının yanında kalarak okuyacak 18 yaşından küçük bir öğrencinin anne veya babasının, çocuğun birlikte oturacağı kişiyle birlikte nüfus müdürlüğüne gitmesi ve kendi adresi ile çocuğunun adresini değiştirmesi gerekmektedir. * İki evi olan bir vatandaş, örneğin kışın Kozyatağı Mahallesi'nde yazın yazlığında kalan birisi iki adresine de kayıt olabilir mi?

Evet. Bu sistemde ikinci adresi de beyan edebilmek mümkün. Nüfus müdürlüğüne müracaatınızda  her iki adresinizle ilgili olarak, hangisinin birinci adres hangisinin ikinci adres olmasını istiyorsanız bu şekilde bir bildirimde bulunmalısınız. Böylece ikinci adresinizi gösteren yerleşim yeri belgesi alabilirsiniz. Ancak seçmen kaydınızda, aile hekimliğinden faydalanmanızda, ilköğretim okulu ve lise kayıtlarında birinci adres olarak yaptığınız bildirim esas alınmaktadır.