Kozyatağı Mahallesi Muhtarlığı

Seçimler ve Oy Kullanma


* Seçmen listeleri hangi kurum tarafından hazırlanmaktadır?

Seçmen listeleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanmaktadır.


* Seçmen listesinde adımızın olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz?

Listeler her seçim döneminden belirli bir süre önce muhtarlıklarda askıya çıkarılmaktadır. Ayrıca bu listeler elektronik olarak da hazırlanmakta ve
www.ysk.gov.tr adresinden kontrol edilebilmektedir.


* Listeler hazırlanırken hangi kayıtlar esas alınmaktadır?

Seçmen listeleri yurt genelinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre düzenlenmektedir. Nüfus kayıt sisteminde birinci ve ikinci adres beyanında bulunan vatandaşların seçmen bilgileri birinci adres olarak kayıtlı oldukları adreslerinde görünür.


* Seçmen bilgi kartları hangi kurum tarafından düzenlenmektedir?

Seçmen bilgi kartları ilçe seçim kurulları tarafından bastırılmakta ve PTT kanalıyla dağıtımı gerçekleştirilmektedir.


* Seçimlerde oy kullanmak için seçmen bilgi kartı gerekli midir?

Seçmen bilgi kartları hangi okulda ve kaç numaralı sandıkta oy kullanacağınızı gösteren bir belgedir. Eğer sandık yerinizi ve sandık numaranızı biliyorsanız, seçmen kartı herhangi bir sebeple elinize ulaşmamış ya da kaybolmuş olsa bile kimliğinizle oyunuzu kullanabilirsiniz.


* Seçmen listelerinde adım yok ve askı süresi içinde herhangi bir başvuru yapmadım. Oy kullanamayacak mıyım?

Seçmen listeleri askıdan indirildikten sonra listeler kesinleşir ve seçmen bilgi kartları dağıtılmaya başlanır. Belirlenen süre içerisinde müracaat ederek listelere kayıt olmayan kişilerin oy kullanabilmesi mümkün değildir.


* Seçim günü listelerde adımın bulunduğu yerde değil de, başka bir şehirde bulunursam nüfus cüzdanımla oy kullanabilir miyim?

Seçmen listelerinde adınızın bulunduğu sandık dışında herhangi bir yerde oy kullanmanız söz konusu değildir.


* Seçimlerin yapılacağı tarihte devamlı ikamet ettiğim adreste değil de, başka bir yerde olacağım. Örneğin Kozyatağı Mahallesi'nde ikamet ettiğim halde, seçim döneminde yazlığımda bulunacağım. Ne yapmalıyım?

Listeler askıdan indirilmeden önce yazlığınızın bağlı olduğu ilçe nüfus müdürlüğüne başvurarak yerleşim yeri adresinizi değiştirirseniz oyunuzu yazlık evinizin olduğu yerde kullanabilirsiniz.


* 18 yaşını dolduran bir vatandaşın ilk kez oy kullanabilmek için herhangi bir başvuru yapması gerekmekte midir?

Hayır. 18 yaşını doldurarak seçmen olma hakkını kazanmış vatandaşların adları herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın seçmen listelerine eklenmektedir.


* Oy kullanabilmek için nüfus cüzdanımda T.C. kimlik numarasının bulunması zorunlu mudur?

Son yıllarda yapılan tüm seçimlerde T.C. kimlik numarasını bulunduran bir kimlikle oy kullanılması uygulaması yapılmaktadır. Buna göre T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı gibi resmî nitelikli bir kimlikle oy kullanılabilmektedir. Bununla birlikte seçim dönemlerinden önce Yüksek Seçim Kurulu, kimliklerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan vatandaşların nüfus müdürlüğünden aldıkları yeni tarihli nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanları ile de oy kullanabilmelerine olanak tanımaktadır. Ancak bütün bunların dışında, T.C. kimlik numarası uygulamasının 2000'lerin başında başladığını ve tüm kurum ve kuruluşlarda işlem yaptırırken kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanının talep edildiğini göz önünde bulundurarak halen T.C. kimlik numarasız nüfus cüzdanı kullanan vatandaşların mümkün olan en kısa sürede kimliklerini yenilemelerinde fayda vardır.